Lasery a optické přístroje nacházejí uplatnění ve stále větším počtu průmyslových aplikací, a to, a to jak v oblasti zpracování kovových, tak i nekovových materiálů. Během následujících 4 let je navíc očekáván 20% roční nárůst využívání laserových zařízení v průmyslové výrobě. Sympozia a veletrhy na téma využití laserů v průmyslu mají v USA i sousedním Německu již dlouhou tradici. Konference Lasery + optika může být první komplexním fórem v našem regionu.


PROGRAM
Zahájení konference je plánováno na čtvrtek 10. 5. 2018 v 10:00 a ukončení na 11. 5. 2018 do 12:00. Účastníci budou mít možnost v průběhu dne diskutovat s přednášejícími a večer bude připraven zajímavý doprovodný program. Samozřejmostí je zajištění prvotřídního cateringu a služeb v rámci Barceló Brno Palace.

Úvodní slovo: Už zase 4.0?
Jan Prokš, Elektrotechnická asociace České republiky

Nové optické metody analýzy lisovaných optických dílů a zjišťování vad způsobených obsluhou
Libor Švéda, Elya Solutions s.r.o.

Vláknové lasery pro zpracování materiálů
Roman Švábek, jednatel IPG Photonics (Czech Republic) s.r.o.

Nahrazení maskování laserem pomocí parciálního decoatingu
Jan Řeřucha, LASCAM systems s.r.o.

Umělá inteligence přináší zcela nové možnosti řešení kamerovými systémy
Jan Kučera, Cognex

Laserové obrábění (Bude upřesněno)
Miloš Kučera, ABB s.r.o.

ENGEL automatizace a využití laserů (Bude upřesněno)
Jan Woff, ENGEL s.r.o./

Laserové nástroje pro plastikářský průmysl
Karol Flimel, LASCAM systems s.r.o

Řešení pro automatizaci strojů a jejich maximální využitelnost
Jakub Vojanec, Siemens, s.r.o.

HiLASE – vývoj laserů a jejich aplikací dle potřeb průmyslu
Dr. Michael Písařík, HiLASE, Fyzikální ústav AV ČR

Laserové mikroobrábění v praxi
Pavel Kožmín, HOFMEISTER s.r.o.


Kompletní program

Responsive

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

O KONFERENCI
Událost je vhodná zejména pro vedoucí technology, vedoucí výrobních úseků, vyšší management, ředitele mezinárodních výrobních společností nebo ředitele malých a středních podniků v České a Slovenské republice.

Přednášejícími na konferenci jsou zástupci předních společností, které dodávají a integrují laserové a kamerové systémy zejména do automobilového průmyslu v České a Slovenské republice. Jednotlivé přednášky se budou věnovat posledním trendům a vývoji technologií, a to zejména reálným instalacím technologie a případovým studiím.

Účastníci budou mít možnost dozvědět se informace o obrábění kovových a plastových materiálů pomocí laseru, implementaci robotických buněk s vysoce výkonnými lasery, laserovém mikroobrábění a strukturování materiálů, úpravě povrchů pomocí laseru, implementaci IoT, využití kamerových systémů pro optickou kontrolu v průmyslové výrobě, stavbě jednoúčelových kontrolních stanic pro vícebodovou kontrolu sérií a další.
g

g

MÍSTO
Místo konání je v úplném centru Brna, v 5hvězdičkovém hotelu Barceló Brno Palace, jenž je oceňován jako nejlepší luxusní městský hotel ve východní Evropě. Pro návštěvníky nabízí konferenční prostory, prvotřídní gastronomii i wellness centrum.